Paskutinis 2017 metais – Kalėdinis klasterių forumas įvyko gruodžio 6 d. verslo centre „Business Hive Vilnius“. Forume dalyvavo per 30 svečių – Lietuvos klasterių bei valstybės institucijų atstovų.

Lietuvos klasterių asociacijos vykdantysis direktorius Marius Pareščius pateikė besibaigiančių metų apžvalgą ir papasakojo apie 2018-ųjų perspektyvas. M. Pareščius kalbėjo apie vasarą aktyviai dirbusią Ūkio ministerijos darbo grupę klasterizacijos klausimams spręsti, kurioje po ilgų diskusijų gimė atnaujinta Lietuvos klasterių plėtros koncepcija, patvirtinta Ūkio ministro Mindaugo Sinkevičiaus įsakymu spalio 12 d. bei jos pagrindu tapusią 2017 m. Lietuvos klasterizacijos studiją.

Marius taip pat įvertino 2017 m. skelbtas klasteriams skirtas ES paramos priemones bei priemones, kurių laukiama 2018 m. pradžioje. Aptartos Lietuvos klasterių asociacijos bendradarbiavimo galimybės su Finansų ministerija. Pristatytos ES programos Horizon 2020 galimybės dalyvauti projektuose Lietuvos įmonėms, siūlant dvigubos paskirties gaminius.

Viena aktualiausių naujienų – tai, kad vieno iš COSME programos projektų, skirto klasterių vadybos kokybės kėlimui (Cluster Excellence) rėmuose Europos Komisija per Europos klasterių bendradarbiavimo platformą (The European Cluster Collaboration Platform) ketina inicijuoti naujos klasterių vadybos vertinimo sistemos kūrimą ir Lietuvos klasterių asociacija kaip lygiateisis narys yra pakviesta dalyvauti šiame projekte.

Toliau Klasterių forume Lietuvos inovacijų centras projektų vadovas dr. Artūras Jakubavičius pristatė Europos įmonių bendradarbiavimo tinklo (Enterprise Europe Network – EEN) teikiamas galimybes Lietuvos įmonėms ir klasteriams, o Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) vyriausioji specialistė Daiva Keršienė papasakojo apie Įmonių galimybės tarptautinėse MTEP programose.

Didelį dalkyvių susidomėjimą sukėlė MITA specialistės ir Horizon 2020 nacionalinio kontaktinio asmens kosmoso srityje Sonatos Juciutės pristatyta programa „Kosmoso revoliucija 4.0“.

Savo patirtimi ir įžvalgomis kaip pasiekti dvigubą augimą, nesinaudojant ES parama, pasidalino Lietuvos medinių surenkamųjų namų klasterio direktorius Paulius Valiulis.

Forumo pabaigoje po salę skrajojo „karštasis“ mikrofonas, kuriuo pasinaudoję forumo svečiai dalinosi savo idėjomis bei įžvalgomis 2018 metams. Buvo siūloma rengti periodinius tarpsektorinius partnerių paieškos (matchmaking) renginius, didinti tarptautiškumą, kviečiant į forumą kolegas iš kaimyninių šalių. Pasiūlyta per klasterių asociaciją bendrai teikti paraiškas ES paramai, pavyzdžiui pagal priemonę „Naujos galimybės“. Kalbėta apie tikslingumą stambinti apjungti lietuviškus klasterius iki 6 didžiulių nacionalinių klasterių. Akcentuotas poreikis, kad susitikimuose dalyvautų ne tik klasterių koordinatoriai, bet ir jų nariai įvairiuose sektoriuose veikiančios įmonės. Pasiūlyta, kad kitąmet Klasterių forumas vyktų skirtingų klasterių patalpose, skirtinguose miestuose.

Kalėdinis forumas neapsiėjo be šventinių staigmenų: LITEK klasterio komanda stebino eksperimentų šou „Toksiškos Kalėdos“.


Forumo vaizdo įrašai

Kalėdinis klasterių forumas (I dalis)

Posted by Lietuvos klasterių asociacija on 2017 m. gruodis 6 d.

 

Kalėdinis klasterių forumas (II dalis)

Posted by Lietuvos klasterių asociacija on 2017 m. gruodis 6 d.

 

Renginio foto galerija

 


Forumo pranešimų medžiaga