Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos klasterių asociacijos 2017 m. kovo 5 d. ketinimų protokolą „Dėl bendradarbiavimo Lietuvos klasterizacijos srityje“ birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius pasirašė įsakymą „Dėl darbo grupės pasiūlymams dėl Lietuvos klasterių politikos formavimo ir įgyvendinimo bei klasterių stebėsenos ir vertinimo užtikrinimo teikti sudarymo“.

Iš 14 Darbo grupės narių Ūkio ministerija skyrė 6 atstovus, po vieną atstovą delegavo Lietuvos inovacijų centras (LIC) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

Lietuvos klasterių asociacijai atstovaus 5 pagrindiniai Darbo grupės nariai: dr. Laimutis Paškevičius, Marius Pareščius, Gražvydas Morkus, Giedrius Bagušinskas, Paulius Valiulis ir 3 pakaitiniai: Rolandas Juraitis, dr. Andrius Rakickas ir Irmina Mykolaitienė.

 

Darbo grupės sudėtis:

Gintaras Vilda
Lietuvos Respublikos ūkio viceministras (Darbo grupės pirmininkas);
Dimitrijus Kucevičius Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Inovacijų departamento direktorius (Darbo grupės pirmininko pavaduotojas);
dr. Ona Šakalienė Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė (Darbo grupės sekretorė);
Rita Armonienė Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė;
Giedrius Bagušinskas Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LitMEA) direktorius, jo nesant – Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacijos direktorius dr. Andrius Rakickas;
Vaidas Gricius Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius;
dr. Artūras Jakubavičius viešosios įstaigos LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS projektų vadovas;
Gražvydas Morkus Lietuvos medicinos turizmo klasterio vykdomasis direktorius, „Užupis Creative Cluster“ fasilitatorius, jo nesant – Užupio Creative Cluster fasilitatorė Irmina Mykolaitienė;
Marius Pareščius Lietuvos klasterių asociacijos valdybos narys ir vykdomasis direktorius, „Užupis Creative Cluster“ prezidentas, asociacijos „International Security Cluster“ prezidentas, asociacijos „Baltic Education Cluster“ prezidentas;
dr. Laimutis Paškevičius Lietuvos klasterių asociacijos prezidentas, Lietuvos medicinos turizmo klasterio valdybos pirmininkas, Lietuvos medicinos turizmo asociacijos „Medicinos Lietuva“ prezidentas, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas, jo nesant – Lietuvos klasterių asociacijos valdybos narys, Išmaniųjų technologijų asociacijos direktorius Rolandas Juraitis;
dr. Andrius Rakickas Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacijos direktorius;
Jolita Razumienė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projekto „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra – InoLink“ vadovė;
Mindaugas Simonaitis Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departmental Eksporto skyriaus vedėjas;
Paulius Valiulis  Lietuvos klasterių asociacijos narys, Lietuvos medinių surenkamųjų namų klasterio (PrefabLT) vykdantysis direktorius.

 

Pirmasis darbo grupės posėdis numatomas birželio 28 d.