Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos klasterių asociacijos 2017 m. gegužės 31 d. ketinimų protokolą „Dėl bendradarbiavimo Lietuvos klasterizacijos srityje“ birželio 16 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministras Mindaugas Sinkevičius pasirašė įsakymą „Dėl darbo grupės pasiūlymams dėl Lietuvos klasterių politikos formavimo ir įgyvendinimo bei klasterių stebėsenos ir vertinimo užtikrinimo teikti sudarymo“.

Iš 13 Darbo grupės narių Ūkio ministerija skyrė 7 atstovus, po vieną atstovą delegavo Lietuvos inovacijų centras (LIC) ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA).

Lietuvos klasterių asociacijai atstovaus 4 pagrindiniai Darbo grupės nariai: dr. Laimutis Paškevičius, Marius Pareščius, Gražvydas Morkus, Giedrius Bagušinskas ir 2 pakaitiniai: Rolandas Juraitis ir dr. Andrius Rakickas.

 

Darbo grupės sudėtis:

Ramūnas Burokas Lietuvos Respublikos ūkio viceministras (Darbo grupės pirmininkas);
Dimitrijus Kucevičius Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos (toliau – Ūkio ministerija) Inovacijų departamento direktorius (Darbo grupės pirmininko pavaduotojas);
Ona Šakalienė Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė (Darbo grupės sekretorė);
Rita Armonienė Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė;
Giedrius Bagušinskas Lietuvos maisto eksportuotojų asociacijos (LitMEA) direktorius, jo nesant – Lietuvos autodalių gamintojų ir eksportuotojų asociacijos direktorius dr. Andrius Rakickas;
Vaidas Gricius Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento direktorius;
dr. Artūras Jakubavičius viešosios įstaigos LIETUVOS INOVACIJŲ CENTRAS projektų vadovas;
Gražvydas Morkus Lietuvos medicinos turizmo klasterio vykdomasis direktorius, „Užupis Creative Cluster“ fasilitatorius;
Marius Pareščius Lietuvos klasterių asociacijos valdybos narys ir vykdomasis direktorius, „Užupis Creative Cluster“ prezidentas, asociacijos „International Security Cluster“ prezidentas, asociacijos „Baltic Education Cluster“ prezidentas;
dr. Laimutis Paškevičius Lietuvos klasterių asociacijos prezidentas, Lietuvos medicinos turizmo klasterio valdybos pirmininkas, Lietuvos medicinos turizmo asociacijos „Medicinos Lietuva“ prezidentas, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas, jo nesant – Lietuvos klasterių asociacijos valdybos narys, Išmaniųjų technologijų asociacijos direktorius Rolandas Juraitis;
Jolita Razumienė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros projekto „Inovacijų tinklaveikos skatinimas ir plėtra – InoLink“ vadovė;
Asta Svirinavičiūtė Ūkio ministerijos Investicijų ir eksporto departamento Eksporto skyriaus vedėja;
Skirmantė Šlivinskienė Ūkio ministerijos Inovacijų departamento Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skyriaus vedėja.

 

Pirmasis darbo grupės posėdis numatomas birželio 28 d.