Kas yra klasteriai ir kaip jie veikia

Lietuvoje kaip ir Europoje bei daugelyje kitų šalių vis populiaresni tampa klasteriai – tam tikras įmonių ir organizacijų bendradarbiavimo formatas. Klasteriai – tai asociacijos ar kitos formos organizacijos, kuriose susibūrę tiek privataus, tiek ir viešojo sektoriaus atstovai siekia konkrečių, dažniausiai komercinių tikslų: vykdo įvairius tyrimus ir mokslinę veiklą, kuria inovacijas ir naujus produktus, plėtoja rinkodarą ir pardavimus. Klasteriuose persipina įvairių sektorių įmonės, kurių veikla yra sutelkta į konkrečias vertės grandines.

Daugelyje šalių klasteriai skatina ekonomikos augimą ir užimtumą. Klasteriai pritraukia naujas technologijas, kvalifikuotus darbuotojus ir investicijas į mokslinius tyrimus. Vis svarbesne sėkmės sąlyga konkurencingumui tampa įmonių grupių bendradarbiavimas, kuris leidžia sumažinti išlaidas įsigyjant žinias ar technologijas, sukuria daugiau mokymosi galimybių, leidžia paskirstyti riziką ir mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos išlaidas, skatina lankstumą, taip pat padeda sumažinti naujų produktų ar procesų įvedimo į rinką laiką.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Lietuvos klasterių asociacija