Veikla

Lietuvos klasterių asociacija vienija įvairiose ūkio šakose veikiančius ir tarpšakinius klasterius, asociacijas ir kitas organizacijas, kurios atitinka klasterinės veiklos modelius ir klasterizacijos idėjas.

Asociacija dalyvauja klasterių politikos formavime, atstovauja savo nariams Lietuvos Respublikos Seime, santykiuose su Vyriausybe, atskiromis ministerijomis bei kitomis vykdomosios valdžios institucijomis bei savivaldybėmis.

Savo nariams asociacija teikia informaciją visomis klasterių veiklai aktualiomis temomis, suburia narius svarstyti strateginius klasterių plėtros ir kitus svarbius klausimus, o subendrintas pozicijas kartu su pasiūlymais teikia kompetetingoms valstybės institucijoms. Neįkainojamą naudą sukuria apsikeitimas patirtimi ir know how tarp asociacijos narių.

Lietuvos klasterių asociacija kartu yra ir klasterių kompetencijų centras. Bendradarbiaudami ir keisdamiesi žiniomis sukaupėme unikalią patirtį klasterizacijos koncepcijų kūrimo, klasterių steigimo ir fasilitavimo srityse, taip pat mokymų, užsienio rinkų tyrimų, paraiškų Europos Sąjungos finansuojamiems projektams rengimo, šių projektų vykdymo ir administravimo bei daugelyje kitų sričių, kuriose kuriame vertes tiek klasteriams, tiek tiesiogiai jų nariams.

Sukaupta ir agreguota patirtimi dalinamės su asociacijos nariais, konsultuojame ir teikiame pasiūlymus valstybinėms institucijoms, o taip pat siekiame klasterizacijos vertybių ir galimybių dvasioje edukuoti ir informuoti Lietuvos verslo visuomenę, esamus ir potencialius partnerius.

Lietuvos klasterių asociacijos ir jos narių specialistai – įvairių industrijų profesionalai, klasterių fasilitatoriai bei ekspertai teikia konsultacijas įvairiose su klasterių veikla susijusiose srityse:

  • įmonių ir organizacijų konsultavimas dėl jungimosi į klasterius, pagalba kuriant idėjas, koncepcijas ir formuluojant tikslus;
  • konsultavimas dėl klasterių steigimo, administravimo, finansavimo šaltinių ir finansavimo pritraukimo, veiklų efektyvumo didinimo, klasterių rinkodaros bei komunikacijos, bendravimo ir bendradarbiavimo su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, klasterių ir jų industrijų interesų atstovavimo valstybės politiniame lygmenyje ir susijusių klausimų;
  • konsultavimas dėl klasterių fasilitavimo: veiklų strategijų, klasterio narių įtraukimo ir įveiklinimo, apsikeitimo patirtimis ir mokymų organizavimo, narių bendradarbiavimo, dalinimosi ir vidinio nekonkuravimo principų diegimo, pasitikėjimu ir pagarba grįstos organizacijos aplinkos kūrimo;
  • konsultavimas dėl tikslingumo ir galimybių dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose, dėl paraiškų ES finansavimui gauti rengimo ir teikimo, projektų vykdymo, administravimo ir ataskaitų teikimo;
  • konsultavimas dėl tarptautinio bendradarbiavimo tikslingumo ir galimybių, partnerių užsienio šalyse paieškos būdų ir priemonių, bendravimo ir bendradarbiavimo su partneriais ypatumų, bendrų tarptautinių projektų inicijavimo ir vykdymo;
  • konsultavimas dėl klasterių veiklos vertinimo, fasilitatorių sertifikavimo, įsiliejimo į tarptautinius klasterių tinklus ir kitais klausimais.

Konsultacijos bendro pobūdžio klausimais organizacijoms, siekiančioms narystės Lietuvos klasterių asociacijoje, yra nemokamos. Už dalykines profesionalų ir atskirų sričių specialistų konsultacijas gali būti taikomi atitinkami konsultavimo įkainiai.

Lietuvos klasterių asociacija periodiškai organizuoja mokymus, seminarus, apskritojo stalo diskusijas bei konferencijas tiek savo nariams, tiek ir plačiajai auditorijai.

Jei domitės asociacijos veikla, klasterių veiklos modeliais bei klasterizacijos procesais Lietuvoje, sekite mūsų naujienas ir informaciją. Jei ieškote specifinės informacijos, siekiate profesionalių žinių, pageidaujate konsultacijų ar norėtumėte tapti Lietuvos klasterių asociacijos nariais, susisiekite su mumis.