Asociacija

Lietuvos klasterių asociacija įsteigta 2014 m. spalio 9 d.

Asociacijos misija – Lietuvos verslo konkurencingumo stiprinimas plėtojant klasterius.

Vizija: globali, įtakinga, tvari, geriausiai Lietuvos klasterius atstovaujanti asociacija.

Asociacijos tikslai:

  • dalyvauti formuojant ir įgyvendinant klasterizacijos politiką Lietuvoje;
  • atstovauti klasterių ir jų narių interesams Lietuvoje ir užsienyje;
  • gerinti klasterių veiklos ir plėtros sąlygas;
  • stiprinti klasterių vadybos kompetencijas ir skleisti gerąją patirtį.

Veiklos principai: asociacija savo misiją, viziją, tikslus, uždavinius ir veiklas įgyvendina vadovaujantis verslo etikos, skaidrumo, atvirumo, sąžiningumo principais.

Lietuvos klasterių asociacijos valdybos nariai:

  • Laimutis Paškevičius, Lietuvos medicinos turizmo klasterio valdybos pirmininkas, Lietuvos medicinos turizmo asociacijos prezidentas, Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas
  • Marius Pareščius, Lietuvos nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos narys, Užupio kūrybinio klasterio prezidentas, International Security Cluster prezidentas, Baltic Education Cluster prezidentas
  • Rolandas Juraitis, Išmaniųjų technologijų asociacijos direktorius
  • Julius Paužolis, Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio direktorius
  • Arvydas Augustaitis, Bio jėgainių vystymo klasterio direktorius

 


Lietuvos klasterių asociacijos prezidentas ir valdybos pirminikas – Laimutis Paškevičius MD, MBA

Dr. Laimutis Paškevičius yra baigęs gydomosios medicinos studijas bei sveikatos priežiūros administravimo ir organizavimo rezidentūrą VU Medicinos fakultete, taip pat verslo vadybos ir verslo administravimo magistrantūros studijas VU Tarptautinio verslo mokykloje bei neakivaizdines studijas Šiaurės šalių Visuomenės sveikatos mokykloje (BRIMHEALTH), Švedijoje.

L. Paškevičius 2017 m. apgynė socialinių mokslų srities vadybos mokslo krypties (03S) disertaciją ,,Kompleksinis pacientų saugos įvykių valdymas Lietuvos ligoninėse“, jam suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis.

Šiuo metu L. Paškevičius vadovauja vienai didžiausių Lietuvoje ir Baltijos šalyse privačiai medicinos įstaigai – UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras” ir eina valdybos pirmininko pareigas (2004 – dabar), yra Lietuvos privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos prezidentas ir valdybos pirmininkas (2006 – dabar), iniciavo įkūrimą Lietuvos medicinos turizmo asociacijos ,,Medicinos Lietuva” ir išrinktas jos prezidentu (2012 – dabar), iniciatorius ir vienas iš steigėjų Lietuvos medicinos turizmo klasterio LITCARE, eina šio klasterio valdybos pirmininko pareigas (2013 – dabar) bei Lietuvos medicinos turizmo klasterio asociacijos prezidento pareigas (2013 – dabar), yra vienas iš iniciatorių įsteigtos Lietuvos klasterių asociacijos ir išrinktas šios organizacijos prezidentu ir valdybos pirmininku (2015 – dabar), eina UAB Denticija valdybos nario pareigas (2010 – dabar). L. Paškevičius taip pat yra Lietuvos turizmo rūmų vienas steigėjų ir prezidiumo narys, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos prezidiumo narys, Lietuvos verslo konfederacijos prezidiumo narys ir Sveikatos reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos tarybos narys, Pacientų saugos, inovacijų ir kokybės fondo valdybos pirmininko pavaduotojas; VU Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto lektorius.

L. Paškevičius turi 8 m. viešojo administravimo patirties LR sveikatos apsaugos ministerijoje (ėjo ministro patarėjo, Žmonių išteklių skyriaus vedėjo, Sveikatos priežiūros išteklių skyriaus vedėjo, Visuomenės sveikatos skyriaus vedėjo ir kt. pareigas), 15 m. visuomeninio darbo patirties (vadovauja 4 asociacijomis, yra įvairių organizacijų valdymo organų narys), 15 metų lektoriaus ir konsultanto darbo patirties (Lietuvos viešojo administravimo institute (LIVADIS), Mykolo Romerio universitete, Vilniaus universitete, kt.).

L. Paškevičius turi 15 m. vadovaujančio darbo patirties privačiame sveikatos priežiūros sektoriuje – vadovauja UAB „SK Impeks Medicinos diagnostikos centras”, organizavo šioje įstaigoje vadybos ir kokybės sistemų diegimą ISO 9001, ISO 14001, ISO 15189 standartus, JK Treatment Abroad Accredited ,,Code of Practice“ standartą; Subalansuotų rodiklių sistemą (angl. Balanced Scorecard); Vokietijos TEMOS ,,Išskirtinės kokybės medicinos turizmo standartas“ (angl. „Excellence in Medical Tourism“) ir ,,Kokybiško užsienio pacientų aptarnavimo standartas“ (angl. „Quality in International Patient Care“) standartus; JAV JCI (angl. „Joint Commission International“) Ligoninės standartą (angl. „Hospital standard“) (auksinis sveikatos priežiūros kokybės vadybos standartas „Gold Seal“); yra sertifikuotas ir registruotas ISO 9001:2008 standarto Tarptautiniame sertifikuotų auditorių registre (International Register of Certificated Auditors (IRCA)) ISO 9001:2008 standarto vedančiuoju auditoriumi (No. LA2/10/LT/35110).

L. Paškevičius 4 m. ėjo valdybos nario pareigas Europos sveikatos priežiūros kokybės asociacijoje (ESQH), yra Europos privačių ligoninių asociacijos (UEHP) narys.

L. Paškevičius skaitė pranešimus sveikatos priežiūros, kokybės vadybos ir kitomis temomis konferencijose ir kongresuose: Lietuvoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Kroatijoje, Makedonijoje, Graikijoje, Estijoje, Irane, Latvijoje bei Rusijoje.

Susisiekti


Lietuvos klasterių asociacijos vykdantysis direktorius – Marius Pareščius

Marius mokėsi verslo vadybos ir verslo administravimo, gilinosi į informacines technologas, dirbo su bankais, sukaupė didelę patirtį bendradarbiaujant su įmonėmis ir klientais, verslo asociacijomis, Prekybos rūmais, Pramoninkų konfederacija, Jaunimo rūmais, Infobalt asociacija, ministerijomis (Ūkio, Energetikos, VRM) ir kt.

Marius yra Lietuvos klasterių asociacijos valdybos narys, Lietuvos nacionalinės kūrybinių ir kultūrinių industrijų asociacijos valdybos narys, Užupis Creative Cluster, International Security Cluster ir Baltic Education Cluster prezidentas, taip pat kitų klasterių steigėjas ir vadovas, verslininkas.

M. Pareščius tapo pirmuoju lietuviu, sertifikuotu tarptautiniu klasterių vertinimo ekspertu (angl. clusters benchmarking expert) pagal Vokietijoje įsikūrusio Europos klasterių analizės sekretoriato (European Secretariat for Cluster Analysis – ESCA) metodiką.

Rusijoje ir Ukrainoje M. Pareščius dirbo su programinės įrangos gamintojais, mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonėmis, duomenų centrais, socialinių tinklų vadovais ir akcininkais, interneto žaidimų industrija bei informacijos saugumo įmonėmis. Europoje – su programinės ir techninės įrangos gamintojais, tarptautiniais klasteriais bei įmonių asociacijomis.

Marius dalyvavo interneto projektų stambioms įmonėms kūrime, planavo ir diegė teleteksto paslaugas LTV, BTV ir Lryto TV. Su verslo partneriu 1999 metais įkūrė interneto pažinčių klubą „Draugas.lt“, kuris šiuo metu vienija virš 400 000 narių iš viso pasaulio.

Kaip IT ekspertas Marius dalyvauja diskusijose, jo pasisakymai skelbiami spaudos ir interneto leidiniuose: „15minučių“, „Delfi“, „Verslo žinios“, „Naujoji komunikacija“, „Kompiuterija“, „Lietuvos rytas“, „Respublika“, „Laisvalaikis“, „Tv antena“. Taip pat rašo straipsnius bei IT naujienas leidiniams „Verslo žinios“, „Naujoji komunikacija“, „Delfi.lt“. Kaip pašnekovas dalyvauja TV bei radijo laidose.

M. Pareščius kasmet dalyvauja komisijoje Lietuvos „Metų produkto“ rinkimuose asociacijoje INFOBALT bei Lietuvos pramoninkų konfederacijoje. Kaip ekspertas dalyvavo Pasaulio ITC sektoriaus metų gaminio rinkimuose.

Marius taip pat dirba su Infobalt asociacija prie bylų, susijusių su IT. Tarp veiklų – technologinis ekspertavimas teismuose, medijavimas ginčų sprendimuose tarp partnerių bei klientų ir rangovų, nuolatinis įmonių dirbančių su IT ir telekomunikaciniais projektais konsultavimas, dėl naujų projektų kūrimo bei vystimo.

M. Pareščius aktyviai propaguoja elektroninės prekybą, kaip verslą Lietuvoje, nuolat dirba su Lietuvos bankais bei įmonėmis, kurios užsiima ar planuoja užsiimti el. prekybos verslu, konsultuoja el. prekybos, el. atsiskaitymų klausimais, prisideda prie kasmetinių elektroninės prekybos konferencijų organizavimo, vedimo, skaito pranešimus. Nuolat dalyvauja Infobalt (Vilnius), Cebit (Vokietija, Hanoveris), WHD (Vokietija), GameExpo (JAE), Sociality Rocks (Ukraina), GDC (Vokietija) parodose ir konferencijose, kaip pranešėjas.

Susisiekti