Atsisiųsti dokumentą PDF formatu

2017 m. spalio 25 d. Klasterių forume pristatyta ilgai laukta ir brandinta Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) užsakymu VšĮ Pokyčių tyrimų institutas parengta 2017 m. Lietuvos klasterių studija. Studiją pristatė jos autorė – mokslininkė dr. Erika Vaiginienė.

Studijos tikslas – nustatyti įmonių potencialą bei galimybes jungtis į klasterius bei brandinti jau rinkoje esančius klasterius, identifikuoti perspektyviausius klasterizacijos sektorius, apibrėžti ir numatyti klasterizacijos tendencijas, perspektyvas, įvertinti klasterių galimybes jungtis į tarptautinius klasterius ir įvertinti paramos priemonių efektyvumą.

Studijos parengimui buvo vykdoma mokslo literatūros apžvalga, dokumentų, studijų ir statistinių duomenų analizė, atliktas kiekybinis tyrimas apklausiant klasterių koordinatorius ir kokybinis tyrimas, atlikus pusiau struktūruotą ekspertinį vertinimą.

Studijos rengėjams aktyviai talkino Lietuvos klasterių asociacijos ekspertai ir asociacijos nariai. Raginome Lietuvoje veikiančius klasterius dalyvauti bendrojoje apklausoje bei grupinėse diskusijose. Atstovavome asociacijos pozicijai ir teikėme siūlymus dėl studijos tobulinimo tiek bendraudami su dokumento rengėjais, tiek ir diskutuodami Ūkio ministerijos darbo grupėje klasterizacijos klausimams spręsti.

Pristatome paskelbtą oficialią 2017 m. Lietuvos klasterizacijos studijos redakciją.