2017 m. gegužės 31 d. Klasterių forumo metu Ūkio ministerija ir Lietuvos klasterių asociacija pasirašė Ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo Lietuvos klasterizacijos srityje.

„Pasirašytu protokolu sieksime užtikrinti nuoseklią ir tvarią klasterių veiklą, dar sklandesnį darbą kartu su Lietuvos klasterių asociacija. Tikiu, kad bendradarbiaudami įveiksime laukiančius iššūkius ir pereisime prie efektyvesnės klasterių veiklos“, – sakė ūkio viceministras Ramūnas Burokas

Ūkio viceministro R. Buroko ir Lietuvos klasterių asociacijos prezidento dr. Laimučio Paškevičiaus pasirašytame dokumente sutarta sudaryti darbo grupę Lietuvos klasterių politikai formuoti ir įgyvendinti bei stebėsenai ir vertinimui užtikrinti, parengti Lietuvos klasterių politikos formavimo ir įgyvendinimo programą 2017–2020 m. bei jos stebėsenos ir vertinimo mechanizmą. Taip pat sutarta parengti Lietuvos klasterių politikos formavimo ir įgyvendinimo, klasterizacijos plėtros proceso ir rezultatų stebėsenos ir vertinimo tvarką.

Lietuvos klasterių asociacijos prezidentas dr. Laimutis Paškevičius pažymėjo, kad sėkmingai klasterių plėtrai Lietuvoje reikalingas ne tik tikslingas ir efektyvus Europos Sąjungos lėšų paskirstymas ir projektų administravimas. Šiame etape ypač svarbus valstybės palaikymas – klasterizacijos koncepcijos ir politikos formavimas, veiksmų programos patvirtinimas ir ilgalaikių prioritetų nustatymas.

„Sujungę Lietuvos klasterių asociacijos ir Ūkio ministerijos jėgas tikimės proveržio Lietuvos klasterizacijos srityje. Dirbdami kartu galėsime sukurti klasterius augti įgalinančią strateginių dokumentų bazę, gerąją bendradarbiavimo praktiką su valstybės institucijomis, tarp jų ir ES lėšas skirstančiomis Ūkio ministerijos agentūromis. Mūsų tikslai bendri: Lietuvos ūkio augimas, konkurencingumo didinimas ir eksporto plėtra užsienio rinkose“, – sakė dr. L. Paškevičius.

Ūkio ministerijai taikant klasteriams skirtas Europos Sąjungos priemones susiformavo apie 50 klasterių. Daugelyje šių klasterių (net 90 proc.) dalyvauja mokslo ir studijų institucija. Apie 85 proc. visų Lietuvoje veikiančių klasterių yra įsikūrę didžiuosiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose. Daugiausia klasterių veikia informacinių technologijų ir komunikacijos srityje (12), sveikatinimo ir medicinos (6), turizmo (6), kūrybinių industrijų (6), inžinerinės pramonės (5) bei maisto ir gėrimų (5) srityse.

Klasterių forume Dr. Laimutis Paškevičius apibendrino klasterizacijos situciją Lietuvoje, nušvietė jos plėtros gaires. Lietuvos klasterių asociacijos prezidentui antrino mokslininkas ir vienas klasterių teorijos pradininkų Lietuvoje – habil. dr. Robertas Jucevičius.

Egzistencinį klausimą „Klasteriai ar klasterizacija Lietuvoje?“ forume kėlė Ūkio ministerijos Inovacijų departamento direktorius Dimitrijus Kucevičius. Atsižveldamas į tai, kad Europos Sąjunga toliau ragina ne kurti naujus klasterius, o brandinti ir vystyti jau sukurtus, D. Kucevičius reziumavo, kad šiuo metu ministerijos dėmesys – klasterizacijai.

Audringas diskusijas sukėlė VšĮ „Versli Lietuva“ Klasterių plėtros koordinatoriaus Dariaus Lasionio pranešimas apie tai, kokių klasterių reikia Lietuvoje ir kokios plėtros priemonės yra efektyviausios. Nemažai klausimų ir komentarų susilaukė Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) Verslo plėtros ir inovacijų departamento direktorė Aušra Liubinienė po pranešimo apie klasterių aktyvumą dalyvaujant paskelbtuose 2014-2020 m. ES priemonių kvietimuose.

Džiugu, kad diskusijos kilo tarp pačių klasterių veiklas vertinančių ir ES paramą koordinuojančių institucijų. Tikime, kad tokiu būdu Klasterių forumas padės klasteriams, ministerijoms ir agentūroms geriau suprasti vieni kitus bei klasterizaciją apskritai, suvienodinti požiūrius ir produktyviau dirbti kartu.

Klasterių forumą vainikavo aktuali MITA MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistės Daivos Keršienės prezentacija apie Inovacijų ekspreso priemonės teikiamas tarptautines galimybės klasteriams bei dalykiški Lietuvos klasterių asociacijos vykdančiojo direktoriaus ir ESCA sertifikuoto klasterių vertinimo eksperto Mariaus Pareščiaus komentarai apie Lietuvos medinių surenkamųjų namų klasterio (PreFabLT) ir Lietuvos medicinos turizmo klasterio (LITCARE) vertinimą dėl „Bronze Label“sertifikavimo.


Renginio foto galerija – Facebook socialiniame tinkle

Forumo vaizdo įrašai: I dalis (1), I dalis (2), II dalis


Pranešimų skaidrės

Klasterizacijos plėtros gairės
Lietuvos klasterių asociacijos prezidentas Dr. Laimutis Paškevičius

Klasteriai ar klasterizacija Lietuvoje?
Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos Inovacijų departamento direktorius Dimitrijus Kucevičius

Kokių klasterių reikia Lietuvoje. Kokios priemonės efektyviausios
VšĮ „Versli Lietuva“ Klasterių plėtros koordinatorius Darius Lasionis

Klasterių aktyvumas dalyvaujant paskelbtuose 2014-2020 m. ES priemonių kvietimuose
Lietuvos verslo paramos agentūros (LVPA) Verslo plėtros ir inovacijų departamento direktorė Aušra Liubinienė

Inovacijų ekspresas – klasterių tarptautinės galimybės
MITA MTEPI programų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Keršienė