2017 m. gegužės 9 d. Lietuvos klasterių asociacijos atstovai susitiko su Ūkio ministru Mindaugu Sinkevičiumi. Susitikime taip pat dalyvavo Ūkio viceministras Ramūnas Burokas, Ūkio ministerijos Inovacijų departamento direktorius Dimitrijus Kucevičius, Investicijų ir eksporto departamento direktorė Gina Jaugielavičienė, Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktorė Rita Armonienė bei Pramonės ir prekybos departamento Pramonės politikos skyriaus vedėjas Karolis Ruzgys.

Susitikime pristatytas 2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos klasterių asociacijos susitikimo su Ūkio viceministru R. Buroku protokolas ir jame pateiktas priemonių sąrašas, aptartos aktualiausios Lietuvos klasterių problemos bei pateikti siūlymai dėl jų sprendimų, apsikeista nuomonėmis ir idėjomis dėl klasterizacijos plėtros Lietuvoje perspektyvų ir galimybių, pateikti užsienio klasterių vystymo bei įvairių šalių vyriausybių įgyvendinamų klasterizacijos skatinimo politikų pavyzdžiai.

Ūkio ministerijai balandžio 13 d. pateikti siūlymai:

  1. Klasterizacijos įtraukimas į vieno iš Ūkio viceministrų kuravimo sričių sąrašą.
  2. Tarpžinybinės darbo grupės sukūrimas Lietuvos ūkio klasterizacijos politikai formuoti ir įgyvendinti, stebėsenai užtikrinti.
  3. Ūkio ministerijos vieno iš padalinių veiklų papildymas veikla „Lietuvos ūkio klasterizacijos politikos formavimas ir įgyvendinimas“.
  4. Ūkio ministerijos struktūrinio padalinio darbuotojo (-jų) priskyrimas kuruoti klasterizacijos klausimus, įtraukiant į pareigybės aprašymą atitinkamos veiklos funkcijas.
  5. Ūkio ministerijai pavaldžios atsakingos institucijos paskyrimas kuruoti Lietuvos klasterizacijos veiklas.
  6. Ūkio ministerijos asocijuota partnerystė Lietuvos klasterių asociacijoje.
  7. Esamos klasterių koncepcijos pagrindu parengti ir patvirtinti Lietuvos ūkio klasterizacijos politiką.
  8. Parengti Lietuvos ūkio klasterizacijos programą.
  9. Ilgalaikio (nuolatinio) klasterizacijos skatinimo finansavimo užtikrinimas prioritetinėse srityse. Konkurso keliu atrinktų klasterių finansavimo programos parengimas.
  10. Lietuvos klasterių veiklos gyvybingumo ir efektyvumo išorinio audito atlikimas.

Ūkio ministras pavedė viceministrui R. Burokui su atitinkamais ministerijos departamentais ir Ūkio ministerijai pavaldžiomis institucijomis, kurių veikla susijusi su klasterizacijos plėtra Lietuvoje patikslinti 2017 m. balandžio 13 d. Lietuvos klasterių asociacijos susitikimo su Ūkio viceministru R. Buroku protokole pateiktų preliminarių priemonių sąrašą, jų įgyvendinimo terminus bei atsakingus asmenis ir pasirašyti šį patikslintą dokumentą 2017 m. gegužės 31 d. Lietuvos klasterių asociacijos organizuojamo Klasterio forumo metu.

Ūkio ministras išreiškė pageidavimą, kad Klasterizacijos plėtros programa būtų parengta ir pateikta svarstymui šių metų III-IV ketv.

Ūkio ministerijos Inovacijų departamento direktorius D. Kucevičius patvirtino, kad Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) užsakymu UAB „Pricewaterhouse Coopers“ atliekama Klasterizacijos studijos ataskaita yra tikslinama ir bus pristatyta klasterių atstovams gegužės 31 d. minėtame Klasterių forume. Lietuvos klasterių asociacijai bus sudarytos galimybės įvertinti šią studiją ir pateikti išvadas, pastabas bei siūlymus.

Lietuvos klasterių asociacija pakvietė ūkio ministrą, viceministrą bei suinteresuotus kitus ministerijos darbuotojus ir jai pavaldžių organizacijų atstovus dalyvauti Lietuvos klasterių asociacijos organizuojamame Klasterių forume gegužės 31 d. Sutarta, kad šiame Forume sveikinimo žodį tars Ūkio ministras (pagal galimybes) ir klasterius kuruojantis viceministras R. Burokas.