Vasario 24 d. Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „Inoklaster LT“ antrąjį kvietimą.

Finansuojamos veiklos: investicijos klasterio MTEPI infrastruktūrai kurti.

Kvietimo pradžia: 2017 m. vasario 24 d.

Kvietimo pabaiga: 2017 m. gegužės 24 d.

Kvietimo biudžetas: 23 169 602 Eur.

Didžiausia finansavimo suma ir intensyvumas: 2 500 000 Eur (energetikos ir tvarios aplinkos, įtraukios ir kūrybingos visuomenės, naujų gamybos procesų, medžiagų ir technologijų kryptims); 1 800 000 Eur (agroinovacijų ir maisto technologijų, transporto, logistikos ir informacinių ir ryšių technologijų kryptims (IRT) kryptims); 2 000 000 Eur (sveikatos technologijų ir biotechnologijų krypčiai).

Tinkamas pareiškėjas: juridinis asmuo, eksploatuojantis klasterį.

Kvietimo tikslas: skatinti privačių juridinių asmenų ir (ar) kitų subjektų bendradarbiavimą vykdant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklas.

Plačiau apie kvietimo sąlygas skaitykite čia