2017 m. gegužės 24 d. BSR Stars programa kartu su Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra surengė apvalaus stalo diskusiją tema „How to utilize / increase the impact of BSR Stars Innovation Express“.

Baltijos jūros regiono programos BSR Stars vienas iš tikslų skatinti inovacijas, tarptautinių klasterių ir mažų bei vidutinių įmonių tinklų plėtrą, prisidėti prie regiono tarptautiškumo. Šios programos iniciatyvų „Inovacijų ekspresas“, įgyvendinama nuo 2013 metų, skatiną įmonių tarptautiškumą, pasinaudojant klasteriais ar įmonių tinklais. Ieškodami naujų būdų skatinti inovacijas bei norėdami pasidalinti įžvalgomis, kviečiame Jus dalyvauti diskusijoje bei išsakyti savo nuomonę kaip galima būtų stiprinti įmonių tarptautiškumą bei skatinti inovacijas pasinaudojant priemonę „Inovacijų ekspresas“.

 

Lietuvos klasterių asociacijos vykdantysis direktorius Marius Pareščius renginyje pristatė pranešimą apie Lietuvos klasterių tarptautiškumo plėtros iššūkius ir galimybes.