Lietuvos arbitražo teismo dalyviu tapo Lietuvos klasterių asociacija, šiuo metu vienijanti dešimt stambiausių įvairiose ūkio šakose veikiančių ir tarpšakinių klasterių. Ši asociacija, atstovaudama savo narių interesus, nuo šiol rūpinsis ir jų galimybėmis naudotis profesionaliomis, ekonomiškomis ir į sektoriaus poreikius reaguojančiomis ginčų sprendimo arbitražu paslaugomis.

Lietuvos klasterių asociacijos įsitraukimas į Lietuvos arbitražo teismo valdymą svarbi paskata verslo įmonėms rinktis arbitražą bei formuoti kitokią ginčų sprendimo kultūrą. Asociacijos vykdantysis direktorius Marius Pareščius pažymi, kad „Dar palyginti mažai Lietuvoje taikoma neteisminė ginčų sprendimo praktika yra itin veiksmingas instrumentas. Lietuvos klasterių asociacija siekia didesnio efektyvumo įvairiose įmonių veiklos srityse. Aktyviau naudoti paprastesnį ir greitesnį ginčų sprendimo būdą siūlysime tiek savo nariams, tiek ir sieksime populiarinti visoje Lietuvoje“, – sakė M. Pareščius.

Lietuvos klasterių asociacijos tapimą Lietuvos arbitražo teismo dalyviu Lietuvos arbitražo teismo pirmininkė dr. Agnė Tvaronavičienė įvardija kaip svarbų postūmį institucijos veikloje, kuris sukuria puikias ateities perspektyvas inovatyvų verslą rinktis alternatyvas teisminiam ginčų nagrinėjimui. Pasak jos „Lietuvos arbitražo teismas visuomet atviras naujoms idėjoms, pažangioms technologijoms ir kuo platesniam bendradarbiavimui tiek su dalyviais, tiek su socialiniais partneriais.“

Lietuvos arbitražo teismas – 2010 m. įsteigta nuolatinė arbitražo institucija, kurios pagrindiniai tikslai yra organizuoti įvairių ginčų sprendimą arbitražo būdu, jį administruoti, populiarinti ginčų sprendimą arbitražu ir kitais alternatyviais ginčų sprendimo būdais. 2016 m. ši institucija administravo daugiau nei 40 ginčų sprendimą arbitražu tarp įvairiuose sektoriuose veikiančių Lietuvos ir užsienio įmonių. Ginčų sprendimas arbitražu – užsienyje vyraujantis komercinių ginčų sprendimo būdas grįstas konfidencialumo, ekonomiškumo ir operatyvumo principais bei leidžiantis ginčo šalims abipusiu susitarimu nusistatyti ginčo sprendimo formą, kalbą, taikytiną teisę, procedūrines taisykles bei pasiskirti ginčą spręsiantį asmenį ar asmenis, atsižvelgiant į jų kvalifikaciją bei patirtį.

 

Šaltinis: arbitrazoteismas.lt