Europos Komisijos iniciatyva įkurta Europos klasterių bendradarbiavimo platforma (The European Cluster Collaboration Platform – ECCP) įtraukė Lietuvos klasterių asociaciją į oficialų nacionalinių Europos klasterių tinklų sąrašą.

ECCP teigimu klasterių organizacijos yra tinklaveikos varikliai, todėl turi užtikriinti komunikaciją ir bendradarbiavimą ne tik savo narių tarpe, tačiau taip pat ir patys dalyvauti tarptautiniuose tinkluose. Kokiam lygiui bepriklausytų: regioniniam, nacionaliniam, transnacionaliniam ar sektoriniam, klasterių dalyvavimas tarptautiniuse tinkluose leidžia pasiekti naujas unikalias žinias, keistis naudingais kontaktais ir sukurti gausybę naujų galimybių kiekvieno klasterio nariams.